Gra przygodowa “Polowanie na bizona”

Dzieci, podzielone na 10 osobowe “szczepy”, rywalizują, która grupa jako pierwsza wytropi i upoluje bizona. Rzucając indiańskimi kośćmi, przesuwają się do przodu po polach, na których czekają ich zadania-przygody (rzucanie lassem, podkową, tropienie, łapanie grzechotników, przeprawa przez kanion, przez rzekę, niewola przy palu męczarni w obozie wroga itp.). Za sprawne wykonanie zadania myśliwi dostają bonusy, za za złe wykonanie tracą kolejkę. Pierwszy na mecie “szczep”, który wytropił i upolował bizona, zabiera trofeum,czaszkę bizona i przynosi “wodzowi”.

Czas trwania gry: ok. 1h

Cena: 12 zł/dziecko